onsdag 25. november 2009

Glassveranda med en viss størrelse


Da vi startet planleggingen av sommerhuset vårt var ønsket om en ordentlig glassveranda et av de viktigste. Vi har derfor tegnet om, og gjort glassverandaen en del større enn den er på et ordinært Norddal-hus.

En annen stor endring vi har gjort er å flytte inngang og trapp fra midt i huset til den ene side, fordi det passer best i forhold til tomten. Dette har ført til ganske mange forandringer i planløsningen, spesielt for første etasjen. Men vi er veldig godt fornøyd med den løsningen vi har kommet frem til. Vi kommer dog til å møblere helt annerledes...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar